top of page
MASTER TURNER LYFTSELE

MASTER TURNER LYFTSELE

Master Turner Lift är ett  vändlakan till brukare med behov för nedsatt friktion under kroppen för att framställa mobilisering, vändning, förflyttning in och ur säng samt förebygga shuv/trycksår. Om brukaren inte själv kan vända sig kan systemet tillkopplas till en lyft med bygel, en taklyft är att föredra. Personalens arbetsbelastning nedsättes och förflyttningarna göres mera behaglig och skonsam för brukaren. Master Turner Lyftsele kan därutover användes till att lyfta brukaren över till rullstol från liggande eller från rullstol till säng/liggande.

 

Master Turner Lift är till för användare som behöver stor eller all hjälp och inte klarar rörelse av egen kraft, har behov för reducerad friktion under kroppen för att främja mobilisering, vändning, in och ut ur sängen samt förhindrande av trycksår. Master Turner Lift används från sittande till liggande, där produkten ger den hjälp i situation vid vridning av kroppens underdel och används till fördel vid lägesförändring som vändning  från ryggläge till sidläge. 

Det unika vändsystem Master Turner Medium används dessa tillsammans med ett Madrass överdrag till exempel Vario serien eller vanliga överdrag med 3x lucka.

 

Master Turner Lift har ett material som andas och har egenskapen att kunna sitta kvar i Vändtäcket under en tid. 

TA EN TITT PÅ

PERNOVAS PRODUKTER

bottom of page