top of page
ERGO TRAINER

ERGO TRAINER

Ett viktavlastande system som ger en unik individuell rehabiliteringsprocess. Ergo Trainer ger avsevärd förbättring av motoriska funktioner.

Ergo Trainer används för rehabilitering av gångträning, motoriska funktioner, och stärka upp muskelsystemet. När den används tillsammans med ett löpband är det möjligt för patienter, med nedsatt förmåga att gå, att träna upp en korrekt fysiologiska gång.

Dokumenterade resultat visar att ett progressivt träningsschema med repetition av rörelse kombinerat med kontrollerad hastighet och höjdjustering av löpbandet, och är nyckelfaktorer för patientens långsiktigt hållbara rehabilitering.

Nyligen genomförda studier visar unika resultat med bland annat högintensiv träning som en del i rehabiliteringen. Studierna visar också vikten av att patienten känner sig säker vid gång, och hur viktig den är för att uppnå resultat vid träning.

Ergo Trainer används av flera målgrupper, och inte bara för neurologiska problem som stroke, utan lika framgångsrika resultat efter operationer, idrottsrelaterade skador, överviktiga, MS (Multiple Sclerosis), amputerade med protes, rygg- och nackskadade.

Produktfördelar

  • Flera träningsmöjligheter, exempelvis löpband (BWSTT), stepmaskiner, cross-fitmaskiner, skidmaskiner, träningscyklar.
  • Kan användas med ett stort antal gångselar.
  • Kapacitet för upp till 200 kg (400 lbs).
  • Kompakt och attraktiv design.
  • Lätt och säker att använda

Tekniska specifikationer

Längd på rem: 2200 mm | 87"
Maximal vikt på anändaren: 200 kg | 440 lbs
Rekommenderad takhöjd: min. 3 m | 10 ft

TA EN TITT PÅ

PERNOVAS PRODUKTER

bottom of page