LUFTRENARE - SARS COV 19 RAPPORT

Syftet med denna rapport är att utvärdera reduktionsgraden vid ökad rumsstorlek och UV-känslighet baserat på reduktionsgraden fastställd i rapport nr. 933322. Luftrenartestet bestämde effektiviteten hos luftrenaren för att minska koncentrationen av aktiva och aerosoliserade MS2-bakteriofager. Den testade luftrenaren var en Jimco MAC500 (Sanispaces 60H).

De teoretiska minskningshastigheterna för koncentrationen av aerosoliserad och aktiv MS2 orsakad av luftrenare beräknas för att öka rumsstorleken och UV-känsligheten och som visas i tabell 5. (ladda ner fil) beräkningarna baseras på uppmätt log-reduktion för MS2 på 0,97 log / timme / 20m3.


Log-reduktionen (sönderfallskonstanten) antas minska linjärt med den ökande rumsstorleken, varför log-reduktionen halveras för ett dubbelstorleksrum. Detta gäller när luften är väl blandad i rummet. Motsvarande luftbyte per timme (ACH) beräknas under antagande att luften är väl blandad och med den modell som refereras av US CDC1.


Läs hela rapporten från Teknologisk Institut i Aarhus C Bioengineering and Environmental Technology

Kill SARS CoV2 in air - Room size calcul
.
Download • 297KB

OM OSS

Pernova erbjuder produkter för både överflyttning och förflyttning. Pernovas vision är att vara en av Sveriges främsta leverantörer av medicintekniska hjälpmedel. Vi lyssnar, anpassar och möjliggör.

KONTAKTA OSS

Kontor: Karlsgårdsvägen 22
922 32 Vindeln

Se karta


Telefon: +46 (0) 451 70 54 00
E-Mail: info@pernova.se

COPYRIGHT © 2019 PERNOVA HJÄLPMEDEL AB

  • Följ oss på Facebook
  • Följ oss på Instagram