top of page

LUFTRENARE - SARS COV 19 RAPPORT

Syftet med denna rapport är att utvärdera reduktionsgraden vid ökad rumsstorlek och UV-känslighet baserat på reduktionsgraden fastställd i rapport nr. 933322. Luftrenartestet bestämde effektiviteten hos luftrenaren för att minska koncentrationen av aktiva och aerosoliserade MS2-bakteriofager. Den testade luftrenaren var en Jimco MAC500 (Sanispaces 60H).

De teoretiska minskningshastigheterna för koncentrationen av aerosoliserad och aktiv MS2 orsakad av luftrenare beräknas för att öka rumsstorleken och UV-känsligheten och som visas i tabell 5. (ladda ner fil) beräkningarna baseras på uppmätt log-reduktion för MS2 på 0,97 log / timme / 20m3.


Log-reduktionen (sönderfallskonstanten) antas minska linjärt med den ökande rumsstorleken, varför log-reduktionen halveras för ett dubbelstorleksrum. Detta gäller när luften är väl blandad i rummet. Motsvarande luftbyte per timme (ACH) beräknas under antagande att luften är väl blandad och med den modell som refereras av US CDC1.


Läs hela rapporten från Teknologisk Institut i Aarhus C Bioengineering and Environmental Technology

Kill SARS CoV2 in air - Room size calcul
.
Ladda ner • 297KB

Comentários


bottom of page