top of page

THE EAGLE HAS LANDED

Som i filmen har Örnen landat - Lyftkudden Camels lillebror Eagle finns nu på marknaden i Sverige. Efter larmet kommit från tillexempel våra larmklockor Sensorem kan man med fördel ta med en lyftkudde som Eagle på cykel eller i bilen. Eagle väger endast 5kg och batterikompressor 5kg.

Genom att Eagle ar utvecklats med kortare förstyving i sittbrunnen kan man vika en sida och få den under en person utan glid och andra hjälpmedel i trånga toaletter eller andra trånga utrymmen. Idelaiskt för Hemtjänstens personal, idealisk för den fallne som slipper drag i rygg, underarmar och armar och i stället lugnt och försiktigt komma upp i sittande i bekväm och komfortable ställning. Eagle "lindar in" kroppen i liggande lyftsituation där tillexxempel en dement person kan känna trygghet och inte motsträva och vilja upp själv. RIng för utprovning.

Commentaires


bottom of page