top of page

Positioneringskuddar från MasterCare

Pernova kan numera erbjuda PositioneringsKilar som används i första hand vid halvsittande i säng för en bekvämare sittställning och för undvikande av ofrivillig glidning tack vare med halkskydd på kilens undersida. Kananvändas på båda sidor om rygg för undvikande sid-glidning.

Används också vid liggande på sida där man underlättar för tryck, shuv och smärta där mage rygg är speciellt utsatta.


bottom of page