top of page

DANDERYDS SJUKHUS UPPGRADERAR

Danderyds sjukhus har valt att uppgradera Rehab avdelningen med nya ErgoTrainers efter omfattande renoveringar. Pernova har haft den förmånen att få leverera dessa produkter.

Vad är en ErgoTrainer?

ErgoTrianer är en taklyft med ett viktavlastande system som ger en unik individuell rehabiliteringsprocess. Med hjälp av en Ergo Trainer ger det patient


avsevärd förbättring av motoriska funktioner.

Nyligen genomförda studier visar unika resultat med bland annat högintensiv träning som en del i rehabiliteringen. Studierna visar också vikten av att patienten känner sig säker vid gång och hur viktig den är för att uppnå resultat vid träning.

Ergo Trainer används av flera målgrupper inte bara vid Neurologiska problem som Stroke, utan lika framgångsrika resultat efter operationer, Idrottsrelaterade skador, överviktiga, MS Multiple Sclerosis, amputerade med protes, Rygg och nackskadade.

Studierna har genomförts av Center för Hjärnskadade på Köpenhamns universitetssjukhus

Comments


bottom of page